fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konstytucyjna zasada związania prawem międzynarodowym

Fotorzepa/Rafał Guz
Jak wyraźnie wskazuje preambuła Konstytucji RP, „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej", w tym wyrażoną w jej art. 9 zasadę związania prawem międzynarodowym („Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego"). Zasada ta w obecnym kształcie judykatury nie powinna budzić zastrzeżeń, niemniej wydaje się celowe przypomnienie o niej ogółowi adresatów norm prawnych.

Konstytucja RP określa relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym przede wszystkim zgodnie z zasadami dobra wspólnego, suwerenności, demokracji, państwa prawnego oraz przychylności prawa krajowego prawu międzynarodowemu. W oparciu o te zasady można wyprowadzić wniosek, że Polska otwiera się na porządek międzynarodowy, zaś efektem przekazania kompetencji jest zazwyczaj skomplikowany układ zależności między państwem, jego organami a organizacją międzynarodową, więc przekazanie kompetencji zawsze należy oceniać z punktu widzenia zasad kształtujących tożsamość konstytucyjną (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2013 r., sygn. akt K 33/12, z odwołaniem się do wyroku TK z 24 listopada 2010 r., sygn. akt K 32/09, orzecznictwo TK dostępne na https://ipo.trybunal.gov.pl). Z tego też względu wykładnia przychylna prawu europejskiemu w żadnej sytuacji nie może prowadzić do rezultatów sprzecznych z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożliwych do uzgodnienia z mini...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA