fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szkody górnicze - orzecznictwo

AdobeStock
Regulację dotyczącą szkód górniczych, czyli szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, aktualnie zawierają art. 144 i nast. ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 868 z późn. zm., dalej jako p.g.g.).

Unormowania p.g.g. obejmują brak sprzeciwu właściciela wobec zagrożeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą, zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia szkód, podmiot odpowiedzialny za szkodę, sposób naprawienia szkody, ustalenie odszkodowania z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów, przedawnienie roszczeń, odpowiednie stosowanie przepisów o naprawianiu szkód górniczych do zapobiegania tym szkodom, możliwość sądowego dochodzenia roszczeń po wyczerpaniu postępowania ugodowego, status ugody zawartej w formie aktu notarialnego jako tytułu egzekucyjnego, wykonanie ugody lub wyroku nakazującego naprawę szkód, a także postępowanie zabezpieczające.

Jak zauważono w orzecznictwie, w art. 144 ust. 1 p.g.g. ustawodawca przyznał roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego właścicielowi nieruchomości....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA