fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wojciech Hermeliński: Sędzia NSA w ministerstwie?

shutterstock
Regulacja dotycząca delegowania sędziów sądów administracyjnych jest kompletna i nie może być rozszerzana.

Wiele komentarzy wywołała dokonana ostatnio przez prezydenta nominacja Anny Dalkowskiej, sędzi Sądu Rejonowego w Gdyni, delegowanej w 2017 r. do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, ostatnio pełniącej funkcję podsekretarza stanu, na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Anna Dalkowska została powołana na stanowisko sędziego NSA 23 lutego 2021 r., pełniąc nadal funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie.

Sytuacja ta spotkała się z krytyką niektórych przedstawicieli nauki (por. np. „Nieważność czynności sędziego NSA delegowanego do MS" autorstwa Aleksandera Kappesa, Krzysztofa Kurosza i Jacka Skrzydły, „Rzeczpospolita", 3 marca 2021 r.). Niczego niewłaściwego w łączeniu funkcji sędziego NSA i urzędnika ministerialnego nie dostrzega natomiast kierownictwo NSA, powołując się na art. 49 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU z 2021 r., poz. 137). Przepis ten stanowi, że „w sprawach nieuregulowanych w ustawie,...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA