fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków - orzecznictwo sądów

AdobeStock
Pojęcie majątku wspólnego jest nierozerwalnie związane z istnieniem zarówno węzła wspólności majątkowej o charakterze łącznym, gdy trwa wspólność ustawowa, jak i ułamkowym, od ustania wspólności ustawowej i przekształcenia jej we wspólność ułamkową.

Pojęciem majątku wspólnego można się posługiwać tylko do czasu zniesienia wspólności ułamkowej orzeczeniem sądu bądź umową między małżonkami. Dopiero z chwilą dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego, tj. zniesienia stosunku współwłasności, przestaje istnieć majątek wspólny obejmujący przedmioty nabyte przez małżonków od powstania do ustania wspólności ustawowej (postanowienie SN z 7 listopada 2008 r., sygn. akt II CSK 317/08, zob. także postanowienia SN z 9 listopada 2018 r., sygn. akt V CSK 615/17, z 30 października 2008 r., sygn. akt II CSK 242/08, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami).

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Jednak – wedle § 2 tego artykułu – z ważnych powodów każde z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdego z nich do powstania tego majątku. Spadkobie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA