fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Krajowa Rada Sądownictwa wczoraj i dziś

Obecna Krajowa Rada Sądownictwa obraduje pod przewodnictwem Leszka Mazura
KFP
Obecny model ukształtowania Rady jest zgodny z polską konstytucją i prawem unijnym

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym centralnym organem władzy publicznej, stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, usytuowanym poza strukturą sądów i trybunałów, niebędącym organem samorządu sędziowskiego, niewykonującym władzy sądowniczej i niesprawującym wymiaru sprawiedliwości. Zakres działania KRS wyznacza Konstytucja RP, określając jej zasadnicze funkcje, do których należy rekomendowanie prezydentowi RP kandydatów ma stanowiska sędziów (art. 179 Konstytucji RP). W skład KRS wchodzą przedstawiciele każdej z władz: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.

Czytaj także: Szef nowej KRS: chciałem uhonorować Jarosława Kaczyńskiego

Organizacja wymiaru sprawiedliwości nie należy do dziedzin objętych kompetencjami Unii, a art. 19 traktatu o Unii Europejskiej i art. 47 Karty praw podstawowych nie są podstawą uznania kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ustroju krajowego wymiaru sprawiedliwości. Materia kons...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA