fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Różnorodny i wspólny interes

Fotolia
Do 183 powiększyła się grupa firm, organizacji i samorządów, które jako sygnatariusze polskiej Karty Różnorodności chcą przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy i zarządzać różnorodnością.

– Kwestie związane z wiekiem, starzeniem się i zdobywaniem doświadczenia dotyczą wszystkich. Właśnie dlatego, że jest to temat tak uniwersalny, i aby pokazać i uświadomić, że „różnorodność" odnosi się do każdego z nas, w tym roku postanowiliśmy się skupić na tym zagadnieniu – mówiła Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie. FOB jest organizatorem tego największego dorocznego wydarzenia dotyczącego zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Odbyło się ono pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej".

– W pracy spotykają się codziennie różne pokolenia pracowników i bardzo ważne jest, by się nie mijały czy unikały. Przeciwnie, różnorodne doświadczenia i umiejętności mogą być podstawą tworzenia nowej jakości usług, produktów, innowacyjnych rozwiązań, ale też po prostu lepszego, bardziej przyjaznego i motywującego miejsca pracy. Jest to w interesie zarówno pracowników, jak i pracodawców – zaznacza Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB.

Ten wspólny interes podkreślali też uczestnicy wykładów, debat i warsztatów, które zorganizowano w IV Ogólnopolskim Dniu Różnorodności.

Impreza odbyła się w ramach Karty Różnorodności, projektu, który od pięciu lat wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. W środę, po dołączeniu czterech kolejnych pracodawców (w tym BZ WBK i Veolii), liczba sygnatariuszy Karty wzrosła do 183.

Dzień Różnorodności był też okazją do ogłoszenia laureatów drugiej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes", wręczanej osobom, które działają na rzecz popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i różnorodności w miejscu pracy. W tym roku przyznano ją w trzech kategoriach: biznes, sektor pozabiznesowy oraz różnorodność (z okazji pięciolecia Karty Różnorodności). W kategorii biznes nagrodzono: Małgorzatę Adamkiewicz, dyrektor generalną Grupy Adamed, Barbarę Dyluś, menedżera ds. CSR w Microsoft, oraz Marka Kalbarczyka, twórcę firmy IT Altix. W kategorii różnorodność nagrodę odebrały: Agnieszka Dejna, współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy, Blanka Rozbicka z RBS i Dorota Strosznajder, dyrektor ds. komunikacji w Henkel Polska. W sektorze pozabiznesowym nagrodzono Martę Cendrowicz, koordynatorkę kampanii „Jak One To Znoszą" Stowarzyszenia Otwarte Klatki, Darię Ostrowską, propagatorkę CSR we Wrocławiu, oraz Ewę Sowińską, zastępcę prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

„Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło dzisiaj laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, wręczanej osobom, które działają na rzecz popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu i różnorodności w miejscu pracy w Polsce. Rozdanie nagród odbyło się podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz drugi przyznało nagrodę osobom które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015 - 2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility).  Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Biznes, Sektor Pozabiznesowy i - z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności – Różnorodność, w uznaniu działań na rzecz rozwijania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w Polsce.

Jury nagrody, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego, wybrało 9 laureatów i laureatek:

Biznes:

Adamkiewicz Małgorzata - Grupa Adamed

Dyluś Barbara - Microsoft

Kalbarczyk Marek - Altix

 

Różnorodność:

Dejna Agnieszka - Browar Spółdzielczy

Rozbicka Blanka - Royal Bank of Scotland

Strosznajder Dorota - Henkel Polska

 

Sektor pozabiznesowy:

Cendrowicz Marta - Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Ostrowska Daria - Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Sowińska Ewa - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA