Rozmaitości

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 8 procent więcej

AFP
W III kwartale tego roku obcokrajowcy wydali w Polsce 11,7 miliarda złotych, czyli o 7,7 procent więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 miliarda złotych, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski - 6,8 miliarda złotych. W odniesieniu do tego samego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,7 procent, a Polaków o 6,5 procent.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6 procent), następnie z Ukrainą (20,5 procent), Czechami (11,8 procent), Słowacją (8,3 procent), Białorusią (7 procent), Litwą (4,3 procent) i Rosją (1,6 procent).

W wypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,2 procent ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,9 procent), Słowacją (14,9 procent), Litwą (2,6 procent), Ukrainą (1,5 procent), Rosją (1,3 procent) i Białorusią (0,6 procent).

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 82 procent swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 procent, a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 5 procent.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 procent wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 procent) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 procent).

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL