fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozmaitości

Lecą ambasadorowie. Do Londynu, Lizbony...

Jednym z nominowanych jest Arkady Rzegocki, ambasador w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z prawej)
msz.gov.pl
Czterech nowych ambasadorów odebrało dzisiaj nominacje z rąk ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Jacek Junosza-Kisielewski będzie reprezentował Polskę w Portugalii, Arkady Rzegocki w Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Tomasz Niegodzisz obejmie placówkę w Serbii, a Karol Bachura w Albanii.

Jacek Junosza-Kisielewski jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W lutym 1991 roku rozpoczął pracę w konsulacie generalnym RP w Brukseli, początkowo jako konsul polonijny a następnie, przez płną czteroletnią kadencję, jako konsul generalny. Po powrocie do MSZ pracował w departamencie konsularnym i wychodźstwa (m.in. jako zastępca dyrektora), a następnie w departamencie Polonii. Od 1999 do 2004 r. pełnił funkcję konsula generalnego w Toronto. Następnie pracował jako zastępca dyrektora w departamencie konsularnym i Polonii.

W latach 2007 - 2013 był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Federacyjnej Republice Brazylii. Za pracę w Brazylii wyróżniony został Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Południa oraz tytułem honorowego obywatela Sao Paulo. Od 2013 r. pracował w departamencie współpracy z Polonią i polakami za granicą, ostatnio na stanowisku dyrektora. Zna język angielski, portugalski i francuski.

Dr hab. Arkady Rzegocki jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver (Colorado, USA), w Oxfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, był też Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

Od 2014 r. jest radnym Miasta Krakowa, przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich w Radzie Miasta. Od wielu lat działa na rzecz promocji wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii zarówno wśród Polonii, Polaków, jak i Brytyjczyków, a szczególnie w angielskim świecie akademickim. Jest pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działa od 2011 r. Zna język angielski, posługuje się rosyjskim.

Tomasz Niegodzisz jest doświadczonym dyplomatą. Służbę w MSZ podjął w 1993 r., pracując w departamencie prawno-traktatowym oraz w sekretariacie ministra. W latach 1997 - 2000 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Mińsku, następnie od 2000 do 2004 r. pełnił funkcję ambasadora w Senegalu, będąc jednocześnie akredytowanym w kilku sąsiednich państwach frankofońskiej Afryki zachodniej (Gambia, Mali, Burkina Faso, Gwinea).

Po powrocie do Warszawy objął stanowisko zastępcy dyrektora departamentu promocji. W 2007 r. został ambasadorem w Libanie. W latach swojej służby w tym regionie szczególnie zasłużył się dla promocji polskiej kultury, wspierał też kościoły chrześcijańskie. Został wówczas odznaczony watykańskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice oraz Libańskim Narodowym Orderem Cedru w Klasie Wielkiego Oficera. Od 2013 r. pracował w departamencie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Biegle zna język francuski i rosyjski.

Ambasador Karol Bachura przeszedł wszystkie stopnie kariery dyplomatycznej, trafiając do resortu w drodze konkursu w 1993 r. W centrali ministerstwa pracował w departamentach: Europy (1993 - 1996), polityki eksportowej oraz polityki bezpieczeństwa (2001 - 2007), a od 2013 r. w departamencie wschodnim.

Ma wieloletnie doświadczenie w regionie Europy południowo-wschodniej. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Lublanie z akredytacją na Bośnię i Hercegowinę, Budapeszcie i Zagrzebiu – na dwóch ostatnich pełniąc funkcję zastępcy ambasadora. W latach 2007 - 2011 był ambasadorem w Macedonii, a w latach 2011 - 2013, w randze ambasadora tytularnego, pełnił funkcję zastępcy wysokiego przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej (z mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ) w Bośni i Hercegowinie oraz był Szefem Biura Wysokiego Przedstawiciela w Banja Luce.

Jest współautorem Konferencji Skopijskiej i Konferencji Tbiliskiej – platformy wymiany doświadczeń Polski na drodze do UE dla państw stowarzyszonych, bazującym na modelu polsko-holenderskiej Konferencji Utrechckiej rozpoczętej pod koniec lat 90. XX w. Włada biegle językiem angielskim i węgierskim, zna także: francuski, niemiecki, słoweński, chorwacki, macedoński, serbski i bośniacki.

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA