fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozmaitości

Prezes PIT: Czeka nas wyprawa ku nowej przygodzie

Filip Frydrykiewicz
Praca nad nową ustawą o usługach turystycznych, wdrożenie dyrektywy europejskiej do polskiego prawa i poprawa etyki w szeregach członków PIT to zadania na najbliższą kadencję dla Polskiej Izby Turystyki – ocenia prezes Paweł Niewiadomski

„Ku nowej przygodzie" tak zatytułował swój program na kolejną kadencję wybrany ponownie na prezesa Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Porównał on PIT do statku, który w poprzedniej kadencji trzeba było naprawić, a szczególnie wzmocnić jego kadłub, by w kolejnych latach mógł on bez przeszkód żeglować ku pożytkowi środowiska przedsiębiorców turystycznych skupionych w Izbie.

Taniej, więcej, lepiej

Jego zdaniem w ostatnich czterech latach udało się poprawić pracę Biura Wykonawczego PIT, uporządkować sprawy finansowe, wprowadzić duże oszczędności (miesięczne koszty obniżono ze 120 tys. do 41 tys. złotych), a także poprawić komunikację wewnątrz organizacji i na zewnątrz, dzięki czemu wzrósł prestiż organizacji. Przygotowano też pakiet korzyści dla członków. – To wszystko powoduje, że obserwujemy wzrost zainteresowania przynależnością do PIT i to ludzi młodych, aktywnych, często aktywniejszych niż starzy członkowie – mówił Niewiadomski. Obecnie organizacja liczy ich 439. Wprawdzie 4 lata temu na liście było 493 członków, ale okazało się, że wiele z nich to martwe dusze, które zniknęły po weryfikacji.

Podsumowując osiągnięcia władz PIT w ostatnich czterech latach, do największych sukcesów Niewiadomski zaliczył:

- uzyskanie w Ministerstwie Finansów interpretacji, dzięki której biura podróży mogą rozliczać marżę ujemną,

- prawie wygraną (MF przegrało sprawy we wszystkich instancjach, ale może jeszcze zwrócić się o kasację wyroku) dwuletnią walkę w sądach z ministrem finansów o szacowanie marży od zaliczek,

- udane zabiegi, podczas prac nad nową dyrektywą turystyczną Unii Europejskiej, by nie wzrosły wymagania wobec agentów spadających ubezpieczenia turystyczne. O mały włos a nowe przepisy odebrałyby im praktycznie taką możliwość (wysokie gwarancje, skomplikowane procedury i kosztowne szkolenia),

- udział PIT w dyskusji, która doprowadziła do obniżenia w Europie opłat za transakcje kartami kredytowymi,

- udział w decyzji, żeby agenci IATA nie zostali obarczeni kosztownymi obowiązkami,

- wycofanie z przepisów międzynarodowych klauzuli, pozwalającej klientowi biura podróży wycofać się z umowy na wyjazd, jeśli została ona zawarta na odległość (telefon, e-mail) w ciągu 14 dni,

- zmiany w prawie oświatowym, ograniczające możliwości działania w szarej strefie przy organizowaniu turystyki dziecięcej i młodzieżowej, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa turystyki młodzieżowej.

Władze PIT zabiegały także o interesy branży, uzyskując mniejsze lub większe efekty w takich kwestiach, jak:

- sprawność wydawania wiz Schengen turystom zagranicznym, szczególnie chodziło o Białorusinów i Ukraińców,

- negocjowanie lepszych warunków korzystania przez organizatorów turystyki z Muzeum Auschwitz,

- presja na uregulowanie dzierżawy przez ośrodki turystyczne terenów od Lasów Państwowych,

- czy udział w negocjowaniu stawek opłat za korzystanie z praw autorskich do muzyki i programów TV odtwarzanych w hotelach.

Wiele z problemów krajowych i międzynarodowych udało się załatwić dzięki aktywności PIT w ECTAA, organizacji zrzeszającej samorządy turystyczne krajów europejskich. Prezes PIT Paweł Niewiadomski zasiada w jej zarządzie.

Niewiadomski nie omieszkał wskazać korzyści jakie zyskali członkowie Izby pod rządami poprzedniego prezydium. To przede wszystkim seria szkoleń z VAT, z zasad ochrony danych osobowych i przepisów regulujących czas pracy kierowców oraz warsztaty pokazujące najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w tzw. warunkach uczestnictwa. PIT wynegocjował też szczególne warunki dla prowadzących konta w BNP Paribas, niższe opłaty za używanie systemu rezerwacyjnego MerlinX, czy możliwość tańszego kupowania walut w Alior Banku. A po deregulacji zawodów wprowadził system egzaminowania pilotów turystycznych, kończący się wydawaniem certyfikatów.

Konkurencja, seniorzy i młodzież

Niewiadomski skatalogował światowe, europejskie i polskie trendy, które w najbliższych latach się nasilą i będą decydowały o kształcie turystycznego biznesu. Jego zdaniem nowe technologie, a szczególnie „rewolucja mobilna" spowodują spadek lojalności klientów. Będzie więc coraz trudniej konkurować firmom o tradycyjnym kształcie.

Zjawiskiem wymuszającym „kres popularnych kierunków" jest wszechobecny terroryzm. Konieczna jest więc „większa elastyczność kierunków". Innym trendem będzie wzrost popularności turystycznej Azji i Afryki, co odbije się na turystyce w Europie. Trzeba więc myśleć, jak zwiększyć jej konkurencyjność, a na niwie międzynarodowej zabiegać o ułatwienia w przyjazdach do Europy.

W światowej turystyce widać też coraz silniejsze powiązanie podróżowania z chęcią uzyskania efektu prozdrowotnego. Rozszerza się liczba grup turystów, dla których jest to ważne. Z myślą o nich warto podnosić jakość usług.

Na koniec Niewiadomski wymienił jeszcze dwa trendy: wzrost na rynku podróży liczby turystów seniorów, co rodzi konieczność ulepszania usług, ich większą personalizację i bezpieczeństwo turystów, a także turystów z generacji Y, uzbrojonych w nowe technologie, a więc bardziej samodzielnych. „Trzeba ich poznać i zdobyć".

Turystykę czeka bowiem wiele wyzwań. Prezes zaliczył do nich: zagrożenie terroryzmem, spadek sprzedaży i kolejny kryzys w branży, konkurencję ze strony globalnych firm, dysponujących ogromnymi pieniędzmi na rozwój narzędzi informatycznych, szereg problemów prawnych do rozwiązania, w tym udział w przygotowaniu nowej ustawy o usługach turystycznych.

Jakość i młodość

Co PIT może robić w tej sytuacji? Współpracować z partnerami zagranicznymi, wzmacniać wizerunek branży turystycznej, szkolić członków. Silny nacisk położył Niewiadomski na jakość PIT - jak stwierdził, jego członkowie muszą być wzorem dla innych przedstawicieli branży. Tylko wtedy będą mogli sprostać konkurencji, a PIT będzie synonimem wartościowej marki.

PIT powinien też dołożyć wszelkich starań, by do polskiego prawa wdrożona została, uchwalona jesienią zeszłego roku, dyrektywa unijna w sprawie usług turystycznych i, żeby odbyło się generalne unowocześnienie prawa ze wzmocnieniem interesów hotelarzy i touroperatorów zajmujących się zarówno turystyką przyjazdową, jak i wyjazdową.

- Widzę potrzebę otworzenia się na nowe podmioty i na nowych, młodych ludzi. Połączenia ich wiedzy i dynamiki z doświadczeniem firm i osób, które w izbie już funkcjonują – zadeklarował Niewiadomski.

W piątek 13 maja, w nowym łódzkim obiekcie konferencyjno-naukowo-kulturalnym EC1 w dawnej elektrociepłowni, odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki. Delegaci między innymi wybrali na kolejną kadencję Pawła Niewiadomskiego na prezesa.

Obradom delegatów przysłuchiwali się między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, prezydent Łodzi Halina Zdanowska, były poseł, przewodniczący podkomisji ds. turystyki Andrzej Gut-Mostowy, senator Ryszard Bonisławski, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Joanna Jędrzejewska-Debortoli, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk, przewodniczący Rady POT Jan Korsak, dyrektorzy polskich biur Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki Ahmed Meddeb i Niemieckiej Centrali Turystycznej Tomasz Pędzik.

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA