fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozmaitości

Sąd: W turystyce nie ma VAT-u od zaliczek

Prezes PIT Paweł Niewiadomski
Filip Frydrykiewicz
To Polska Izba Turystyki ma rację w kwestii naliczania VAT-u od zaliczek, a nie minister finansów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił niekorzystną interpretację podatkową ministra

- Cieszę się bardzo z wyroku, choć byliśmy przekonani, że mamy rację - komentuje prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Ta sprawa nie daje nam spokoju, bo utrudnia pracę każdemu organizatorowi turystyki. Trzeba wróżki, żeby ocenić jakie będą ostateczne, faktyczne koszty imprezy turystycznej, na którą bierze się zaliczkę, a czasami nawet dwie lub trzy. Naliczanie od tego marży, a od marży VAT-u, to marnowanie naszego czasu i pieniędzy. Każdą taką czynność podejmujemy ze świadomością, że później, trzeba będzie i tak ją skorygować, bo występują dziesiątki okoliczności, które powodują, że przewidywania nie mogą być precyzyjne. Choćby zmiana kursu walut - wyjaśnia.

Polska Izba Turystyki od dawna walczy z Ministerstwem Finansów o zlikwidowanie obowiązku szacowania marży od pobieranych przez klientów biur podróży zaliczek. Minister finansów upierał się jednak dotąd, że obowiązek podatkowy występuje w chwili otrzymania zaliczki na poczet świadczonej usługi.

W zeszłym roku PIT wystąpił z wnioskiem o interpretację tego zagadnienia. We wniosku przedstawił argumenty za tym, że zaliczka przed wykonaniem usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT. 19 marca 2015 roku w interpretacji indywidualnej minister finansów nie podzielił argumentacji Izby, uznając jej stanowisko za nieprawidłowe. Jego zdaniem, ze względu na specyfikę usług turystycznych i brak wiedzy o poniesionych kosztach w momencie otrzymania zaliczki, podatnik będzie zobowiązany opodatkować zaliczkę, jednocześnie przewidując swoją marżę. Biura podróży powinny bowiem obliczać marżę na podstawie wstępnie szacowanych kosztów z tytułu usługi. Jeżeli natomiast po wykonaniu usługi, gdy podatnik będzie już znał koszty, okaże się, że marża będzie inna od prognozowanej, podatnik powinien skorygować podatek.

PIT nie zgadzał się z taką interpretacją, złożył więc na nią skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie. W skardze zarzucił ministrowi finansów naruszenie zarówno przepisów polskiej ustawy o podatku VAT, jak i dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wskazał, że Polska jako członek UE nie może wprowadzać wymogu rozpoznawania przez organizatorów turystyki obowiązku podatkowego odnośnie podatku VAT od zaliczek lub przedpłat. Od razu też złożyła wniosek o skierowanie w tym zakresie pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dzisiejszym wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację ministra finansów, potwierdzając stanowisko PIT oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, zaliczka na poczet usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, bo w momencie jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania.

Ponadto sąd potwierdził, że przepisy podatkowe – wbrew opinii ministra finansów - nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki podatku VAT.

Wyrok został wydany w indywidualnej sprawie, ale utrwala też kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie.

Wyrok jest nieprawomocny, ministrowi finansów przysługuje od niego jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA