fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Prawa dziecka w policyjnych izbach do poprawy

Fotorzepa, Łukasz Solski
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony stanem przestrzegania praw w policyjnych izbach dziecka. Przypadki naruszania praw najmłodszych ujawnia raport Najwyższej Izby Kontroli.

Z najnowszego badania NIK wynika, że prawa nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka nie są w pełni przestrzegane. NIK ujawniła między innymi przypadki ograniczania nieletnim kontaktu z rodzicami, obrońcą lub opiekunem, ograniczania prawa do swobody i tajemnicy komunikowania się, naruszania prawa do intymności oraz swobodnego zgłaszania próśb, skarg i wniosków, jak również przedłużania czasu pobytu nieletnich w placówkach ponad ramy czasowe określone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kontrole przeprowadzono Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, czternastu komendach wojewódzkich oraz we wszystkich funkcjonujących policyjnych izbach dziecka. NIK zarekomendowała Komendantowi Głównemu Policji opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania policyjnych izb dziecka.

W wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, na jakim etapie są powyższe prace oraz kiedy można spodziewać się przedstawienia ich wyników.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA