Rodzina

Wniosek dot. potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez internet

123RF
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie można złożyć przez internet.

Wnioskowanie o wydanie takiej opinii lub orzeczenia ma być szybsze i łatwiejsze. Nie dość, że wniosek do zespołu orzekającego w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych będzie można złożyć przez platformę ePUAP, to wystarczy uczynić to raz. Do tej pory rodzice musieli powielać informacje, wypełniając kilka wniosków, by otrzymać np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wniosek będzie musiał zawierać oświadczenie wnioskodawcy o uprawnieniu do występowania w sprawach dziecka. Rozstrzygnięcie, czy wnioskodawcą może być jeden z rodziców, czy reprezentuje on zdanie obojga rodziców, budzi wątpliwości przewodniczących zespół orzekających. Zdarza się bowiem, że jeden z rodziców w trakcie postępowania zgłasza zdanie odrębne.

Rozporządzenie ma zmotywować zespoły do szybszej pracy. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powinny być wydane nie później niż 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli zaś diagnoza będzie szczególnie skomplikowana, czasu będzie więcej, bo 60 dni. Na wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zespół dostanie dwa tygodnie. Dotychczas rozporządzenie nie określało, ile czasu mają na to zespoły.

Rozporządzenie ma też spowodować, by orzeczenia wydawały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL