fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Rozwody międzynarodowe: nowe zasady sądowego rozstrzygania sporów majątkowych

123RF
Nowe przepisy, przyjęte w czwartek przez Parlament Europejski, określą, który sąd krajowy ma rozstrzygać międzynarodowe spory majątkowe w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków i położyć kres postępowaniom prowadzonym równolegle w różnych państwach członkowskich (ich koszt szacuje się na ponad miliard euro rocznie). Będą obowiązywały w 18 państwach, które zadeklarowały wolę podjęcia "wzmocnionej współpracy" w tej dziedzinie. Ale nie w Polsce.

Był najwyższy czas, żebyśmy przyjęli europejskie przepisy regulujące stosunki majątkowe małżeństw i zarejestrowanych związków partnerskich. Od tej pory międzynarodowe pary we wszystkich formach małżeństw będą miały lepszą ochronę prawną, dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zharmonizowanych zasad, dostosowanych do niemal 16 milionów par międzynarodowych, którzy żyją w UE" - powiedział Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).

Dwa rozporządzenia dotyczące praw majątkowych par międzynarodowych (o ustrojach majątkowych małżeństw i o skutkach majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich) pozwolą zdecydować, w sadzie którego państwie i w oparciu o które prawo krajowe rozstrzygane będą spory majątkowe. Ułatwią też uznawanie i wykonywanie wydawanych w jednym państwie członkowskim orzeczeń w sprawach majątkowych przez inne państwo członkowskie UE.

Rozporządzenie o ustrojach majątkowych małżeństw uzyskało poparcie 498 posłów, 58 było przeciwnych, 35 wstrzymało się od głosu. Rozporządzenie o skutkach majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich przyjęto 490 głosami za, przy 68 przeciw i 34 wstrzymujących się.

Przyjęcie unijnych przepisów nie zmienia jednak zasady, wedle której instytucje małżeństwa i partnerstwa regulowane są przez prawo krajowe państw członkowskich. Oba rozporządzenia zawierają szereg klauzul zapewniających poszanowanie krajowych systemów prawnych. Na przykład państwo, które nie uznaje instytucji związku partnerskiego w żaden sposób nie będzie zobowiązane na mocy unijnych przepisów do wprowadzenia do krajowego porządku prawnego regulacji dotyczących związków partnerskich ani uznawania orzeczeń sadowych innego państwa w tej sprawie.

Według szacunków Komisji Europejskiej, w UE żyje 16 milionów par międzynarodowych. To do nich adresowane są nowe przepisy. Nie obejmują one jednak wszystkich państw członkowskich, a jedynie te, które przystąpiły do tak zwanej wzmocnionej współpracy. Jest ich na razie osiemnaście: Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja. Inne państwa członkowskie mogą dołączyć do tej grupy w dowolnym momencie. Na przykład Estonia ogłosił swój zamiar uczestniczenia we współpracy już po jej formalnym zatwierdzeniu.

Decyzję o możliwości rozpoczęcia wzmocnionej współpracy, na wniosek, co najmniej dziewięciu państw, podejmuje Rada. Parlament jest w tej sprawie konsultowany. Posłowie poprali rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie 7 czerwca 2016 roku.

Źródło: Parlament Europejski
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA