fbTrack

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa: Najlepsze prawo jest w Krakowie i Warszawie

Od lewej Ewa Usowicz zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Tomasz Giaro, dziekan elekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Monika Całkiewicz, prorektor ds. Studiów Prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego, Mieczysława Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego, Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Janina Błachut, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
(Foto:
RANKING „Rz" | Wśród uczelni publicznych zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, a niepublicznych – warszawska Akademia Leona Koźmińskiego.

W V Rankingu Wydziałów Prawa na podium w kategorii uczelnie publiczne znalazły się wydziały z Krakowa, Białegostoku i Warszawy. Po raz pierwszy też oddzielnie sklasyfikowaliśmy uczelnie niepubliczne. Zwyciężyło Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, tuż za nim uplasowała się Uczelnia Łazarskiego, a na trzecim miejscu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

O miejscu w rankingu decydowały wyniki uzyskane w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu trzecie już zwycięstwo w rankingu „Rz" zapewniły: świetne wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze oraz awanse naukowe pracowników. ALK zaś jako pierwsza niepubliczna uczelnia zdobyła uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Okazuje się jednak, że najtrudniej dostać się na prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W ubiegłym roku o jedno miejsce walczyło ponad ośmiu kandydatów.

Mniej studentów

Z danych wynika jednak, że coraz mniej osób studiuje prawo. Z roku na rok ich liczba spadła o 15 proc. Nie zmniejsza się za to liczba wykładowców, co sprzyja poprawie jakości nauki. A jest co zmieniać.

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland wynika, że poziom zadowolenia z jakości kształcenia na prawie spadł z 42 proc. w 2014 r. do 25 proc. w 2015 r.

– Studenci coraz głośniej zwracają uwagę na potrzebę zmiany modelu, w którym na ćwiczeniach powtarza się treści z wykładów, a na wykładzie powtarza się treści z obowiązującego podręcznika – mówi Krzysztof Stępkowski, prezes ELSA Poland. – Mówiąc wprost, zbyt dużo jest teorii i za mało praktyki – dodaje Stępkowski.

I na zwycięskich wydziałach właśnie stawiają na praktyczne zajęcia.

Większe wymagania

Dziekani też podkreślają, że na studia idzie pokolenie, które nie chce, by na wykładach omawiać przepis po przepisie.

Prof. Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zauważa, że obecni studenci są lepiej wykształceni, mają dostęp do literatury, śledzą nowinki.

Prof. Tomasz Giaro, dziekan elekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zauważył, że studenci bardzo chętnie zapisują się na zajęcia w języku angielskim. Na zwycięskich wydziałach mają do wyboru kilkadziesiąt przedmiotów.

Z obserwacji prof. Emila W. Pływaczewskiego, dziekana Wydziału Prawa UwB, wynika, że ukończenie samego prawa już nie wystarczy i wielu absolwentów, by poszerzyć wiedzę, zapisuje się na kryminologię II stopnia. Coraz więcej wydziałów stawia więc na specjalizacje, np. prawo pracy czy podatkowe.

W tym roku też wspólnie z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowaliśmy Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Wygrała Łódź, na drugim miejscu znalazła się klinika z Białegostoku, a na trzecim z Krakowa.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa - Tabele

- Popularność prawa - liczba kandydatów na 1 miejsce

- Wyniki - całościowe

- Potencjał naukowy

- Poradnie prawne

- Współpraca z zagranicą

- Jakość kształcenia

- Uczestnicy rankingu

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL