fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zestawień niezapłaconych faktur nie trzeba wysyłać do dostawców

123RF
Inicjatorem uzgodnienia stanu rozliczeń z kontrahentami jest wierzyciel. Nie ma obowiązku wysyłania zestawień niezapłaconych faktur do dostawców towarów lub uslug.

Inwentaryzacja sald rozrachunków na dzień bilansowy służy przede wszystkim sprawdzeniu realności ich stanu wykazanego w księgach. Inwentaryzacja ta następuje drogą uzgodnienia sald z kontrahentami poprzez uzyskanie potwierdzenia salda. Z inicjatywą uzgodnienia salda występuje wierzyciel, a dłużnik powinien uczestniczyć w tym procesie. Z wyjątkiem środków pieniężnych ulokowanych w banku, które muszą być inwentaryzowane na dzień bilansowy, potwierdzenie sald rozrachunków może nastąpić na dzień bilansowy lub inny dzień ostatniego kwartału roku obrotowego, nie później niż do 15 dnia następnego roku obrotowego.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza również możliwość inwentaryzacji sald rozrachunków drogą weryfikacji, w przypadku gdy uzgodnienie salda z kontrahentem nie jest możliwe. Chodzi tu przede wszystkim o:

a) należności sporne i wątpliwe kwestionowane przez kontrahentów – weryfikacja salda polega na uzgodnieniu salda z dokumentami sądowymi, tj. wy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA