fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inwentaryzacja: gotówka w kasie musi być policzona

123RF
W większych jednostkach wybrane czynności inwentaryzacyjne są rozłożone w ostatnim kwartale roku. Ale nie wszystkie składniki aktywów da się spisać z wyprzedzeniem.

Jednym z elementów prac związanych z rachunkowym zamknięciem każdego roku obrotowego jest inwentaryzacja składników aktywów i pasywów. Inwentaryzacja jest bowiem składową częścią rachunkowości i polega na okresowym ustalaniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. Podstawowy cel inwentaryzacji to ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki, w przypadku gdy nie wynika on bezpośrednio z prowadzonej przez jednostkę ewidencji księgowej. Inwentaryzacja służy weryfikacji ustalonych drogą inwentaryzacji danych ze stanem wynikającym bezpośrednio z ksiąg rachunkowych. Pozwala na urealnienie tych danych oraz prowadzi do wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. W zależności od rodzaju składników aktywów i pasywów ustawa dopuszcza różne sposoby inwentaryzacji.

1. Rzeczowe składniki majątku, tj. środki trwałe, środki trwałe w budowie w postaci maszyn i urządzeń, zapasy (materiały, produkcja w toku, produkt...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA