fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdanie finansowe to nie koniec

123RF
Sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy procesu zamykania roku. Gotowy raport wymaga jeszcze dopełnienia formalności związanych z podpisaniem, zatwierdzeniem i przekazaniem do właściwych instytucji.

Jednostki powinny zamknąć księgi na dzień kończący rok obrotowy (art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości; dalej: uor). Dla tych podmiotów, które przyjęły rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 grudnia 2015 r. Przez zamknięcie ksiąg rachunkowych należy rozumieć nieodwracalne wyłączenie możliwości wprowadzania zapisów w księgach rachunkowych. Dzień kończący rok obrotowy nazywany jest dniem bilansowym, gdyż na ten dzień należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, którym zgodnie z uor jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki mają trzy miesiące od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca 2016 r. Do tego dnia nal...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA