fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Księgowanie faktur zakupowych z grudnia i stycznia

123RF
Księgowanie faktur zakupowych z grudnia i stycznia wiąże się z ich klasyfikacją do właściwych okresów sprawozdawczych. Chodzi o ustalenie, które wydatki dotyczą zamykanego roku obrotowego, a które następnego.

Częstym problemem pojawiającym się przy zamykaniu roku obrotowego jest ujęcie w księgach rachunkowych kosztów występujących na przełomie roku. Szczególne znaczenie odgrywają w tym procesie nadrzędne zasady rachunkowości, tj. zasady: memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności i istotności.

Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) jednostka zobowiązana jest do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi rachunkowe powinny być kompletne, tj. obejmować wszystkie koszty i przychody, które pojawiły się w danym roku obrotowym. Ponadto jednostka przy ujmowaniu kosztów do określonego okresu sprawozdawczego powinna kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, czyli:

- zasadą memoriału – zgodnie z art. 6 ust. 1 uor jednostka powinna ująć w księgach wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące daneg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA