fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wycena kredytu: do pożyczki trzeba doliczyć odsetki dotyczące 2015 r.

123rf
Wycena zaciągniętych kredytów wymaga uwzględnienia na dzień bilansowy kwot procentu przypadających na ten moment, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagalne.

Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości; dalej: uor). Powoduje to powstanie na dzień bilansowy obowiązku doliczenia do wartości zobowiązania odsetek zarówno wymagalnych przez kredytodawcę, jak i tych, które wymagalne jeszcze nie są, ale dotyczą danego roku obrotowego.

Co wynika z zasady ostrożności

Udzielone pożyczki i kredyty wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, co powoduje obowiązek doliczenia do wartości aktywów finansowych odsetek, które dotyczą roku obrotowego, a nie zostały otrzymane na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia ryzyka nieodzyskania pożyczonych pieniędzy spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący. Wartość tego odpisu z jednej strony pomniejsza wartość bilansową udzielonej pożyczki, a z drugiej strony zwiększa kwotę kosztów finansowych w rachunku zysków i strat. W związku z tym, że księg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA