fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Problemy przy składaniu e-sprawozdań finansowych do KRS

123RF
Podczas procesu elektronicznego przesyłania dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych mogą wystąpić pewne trudności uniemożliwiające ich skuteczne złożenie. Sytuacja ta może wynikać z niezgodności podpisanego pliku XML z obowiązującą strukturą logiczną sprawozdania lub nieprawidłowości związanych ze złożonym na nim podpisem elektronicznym.

Przedsiębiorstwa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS), które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) od 1 października 2018 r. mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej pliku XML zgodnie z właściwą strukturą logiczną (e-sprawozdanie). Tak sporządzone sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszystkie osoby z zarządu, które łącznie stanowią kierownika jednostki. Podpisane e-sprawozdanie po zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający składane jest w repozytorium dokumentów finansowych („RDF").

Może się to odbyć poprzez bramkę KRS-u „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych" lub system S24 (np. w przypadku, gdy żadna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu nie posiada numeru PESEL). Jedna...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA