fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość nieruchomości w budżetówce

Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo Jakub Ostałowski
Budynki i budowle powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych jednostki otrzymującej je od urzędu jst lub z zasobów Skarbu Państwa z zachowaniem dotychczasowej wartości początkowej i umorzenia.

Specyfika ewidencji nieruchomości w księgach rachunkowych i ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych wynika z uwarunkowań przedmiotowych i podmiotowych. Nieruchomości są aktywami trwałymi o dużej wartości, a gospodarka nieruchomościami podlega szczególnym regulacjom prawa cywilnego znajdującym wyraz m.in. w sposobie udokumentowania operacji gospodarczych z ich udziałem. Dodatkowo, jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pozyskania, wykorzystania i zbycia nieruchomości objęte są regulacjami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 782), dającymi tym podmiotom uprawnienia, ale też nakładającymi obowiązki w zakresie sposobu i formy wykonywania operacji gospodarki nieruchomościami, wchodzącymi w skład zasobów nieruchomości.

Szczególne przypadki

Na mocy tych uprawnień jednostki sektora finansów publicznych mogą w niektórych przypadkach realizować operacje gospodarki nieruchomościami w sposób odbie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA