fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wpływ pandemii na aktywa jednostki

Rachunkowość w czasach koronawirusa
Adobe Stock
Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 w 2020 roku bardzo silnie wpłynęła na sytuację większości polskich przedsiębiorstw i spowodowała konieczność weryfikacji wartości posiadanych aktywów. Szczegółowej analizie powinny być poddane najistotniejsze pozycje aktywów trwałych i obrotowych, takie jak np.: środki trwałe, zapasy czy należności.

Wiele jednostek w mijającym roku doświadczyło spadku przychodów wynikających z wprowadzonych ograniczeń administracyjnych przy jednoczesnym wzroście kosztów ponoszonych w celu zapewnienia ciągłości działalności. W związku z powyższym, pomimo wdrożenia różnego rodzaju programów pomocowych, sytuacja oraz wyniki finansowe części z przedsiębiorstw uległy znacznemu pogorszeniu.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie także z punktu widzenia rachunkowości. By przygotowane na dzień bilansowy sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy kierownicy jednostek oraz główni księgowi muszą wycenić posiadane przez przedsiębiorstwa składniki aktywów w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie analizy mającej na celu stwierdzenie czy wystąpiły przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów, a w  przypadku ich wystąpienia konieczne będzie p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA