fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Są dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych

www.sxc.hu
Budynek na wynajem wpisuje się w księgach w cenie nabycia. Na dzień bilansowy można wykazać jego wartość rynkową bądź pomniejszoną o amortyzację i odpisy aktualizujące. Decyzja w tym zakresie powinna być ujęta w polityce rachunkowości.

Nabyliśmy nieruchomość w celu jej wynajmu, została ona zakwalifikowana jako nieruchomość inwestycyjna. W jakiej wartości powinniśmy przyjąć ją do ewidencji? Czy musimy wyceniać tę nieruchomość na dzień bilansowy? Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) nieruchomość inwestycyjną wycenia się na dzień nabycia według ceny nabycia lub ceny zakupu (jeśli koszty transakcji są nieistotne).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a uor nieruchomość inwestycyjną należy wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy według jednej z dwóch metod:

- stosowanej do środków trwałych,

- według ceny rynkowej lub inaczej wyrażonej wartości godziwej.

Wybór metody wyceny spoczywa na kierowniku jednostki. Musi być ona określona w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości, które powinny być stosowane w sposób ciągły.

Tak jak środki trwałe...

Wyce...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA