fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązki firmy w związku z badaniem sprawozdania finansowego

Księgowa
Księgowa
Adobe Stock
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy spełnieniu określonych warunków mają też obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego – jest to tzw. badanie ustawowe.

Każda jednostka może również, pomimo braku takiego obowiązku, zdecydować się na poddanie sprawozdania finansowego badaniu. Wymóg przeprowadzenia badania może również postawić np. bank finansujący lub wspólnicy, w celu weryfikacji danych przed ich konsolidacją. Takie badanie nazywamy badaniem dobrowolnym. Niezależnie od rodzaju badania, na jednostce ciążą określone obowiązki związane z etapem przed, w trakcie i po przeprowadzeniu badania sprawozdania.

Przed badaniem

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta na podstawie umowy, podpisywanej z firmą audytorską. Pierwszym działaniem jest wybór podmiotu przeprowadzającego badanie, którego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe (chyba że statut, umowa lub inne przepisy prawa stanowią inaczej). Co istotne, przepisy zabraniają dokonywania takiego wyboru kierownikowi jednostki.

UWAGA! Po dokonaniu wyboru firmy audytorskiej w odpowiedniej formie (np. uchwała), d...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA