fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Split payment - nowe obowiązki dla księgowych

Adobe Stock
Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, poza zmianą sposobu regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług ma również, nakłada również nowe obowiązki na osoby zajmujące się takimi rozliczeniami.

Celem modyfikacji przepisów ustawy o VAT, wprowadzającej kilka lat temu zasady odwrotnego obciążenia przy wybranych przez ustawodawcę towarach i usługach, było uszczelnienie systemu VAT i poprawa jego ściągalności. Jedna? ze zmian było objęcie obowiązkiem stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia o transakcje wymienione w załącznikach 11 i 14 do ustawy o VAT. Kolejne kroki zmierzające do ograniczenia wyłudzeń podatku od towarów i usług zostały przewidziane w ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym aktem prawnym od 1 listopada br. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (inaczej split payment) zostaną objęte faktury VAT, które dokumentują transakcje dotyczące towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik ten obejmuje przede wszystkim grupy towarów i usług wymienionych dotychczas w załącznikach nr 11 i 14. Wprowadzenie tych zmian uchyla obowiązujący aktualni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA