fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak skorygować błędy w sprawozdaniu finansowym

Błędy w sprawozdaniu finansowym
Adobe Stock
Sporządzenie sprawozdania finansowego jest procesem, w który zaangażowana jest cała organizacja. Często towarzyszy mu rozpisanie planu w podziale na poszczególne działy i osoby. Jego finalnym produktem jest sprawozdanie zawierające wszystkie operacje gospodarcze z całego roku obrotowego.

Proces dochodzenia do finalnego sprawozdania różni się w zależności od spółki. Firmy z rozbudowaną strukturą posiadają działy księgowe, kontrolingu, procedury i systemy, które w dużym stopniu ograniczają liczbę wygenerowanych błędów. Jednak poza błędami systemowymi, istnieje cała gama związanych z ludzkim przeoczeniem, opóźnieniem czy brakiem czasu, których konsekwencje mogą być różne w zależności od skali i wagi zjawiska.

Bardzo ważne są procedury księgowe obowiązujące w formie ustawy lub standardu, które opisują ten problem oraz pozwalają na jego rozwiązanie. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) oraz Krajowy Standard rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja" (dalej: standard, KSR nr 7) przedstawiają jasne instrukcje, jak należy postępować w przypadku wykrycia błędu w sprawozdaniu finansowym.

Czytaj ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA