fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

MSSF 16: nowe zasady klasyfikacji leasingu

Fotolia.com
Wejście w życie wraz z początkiem 2019 roku nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 stanowi rewolucję dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie MSSF.

Dotychczas uregulowania w zakresie leasingu zawarte były przede wszystkim w MSR 17 i związanymi z nim interpretacjami. Nowy MSSF 16 zastępuje w całości dotąd obowiązujące w tym zakresie przepisy. Na czym polegają zmiany? Przede wszystkim na zniesieniu rozróżnienia leasingu finansowego i operacyjnego. Od 2019 roku umowy leasingu podlegają rozpoznaniu wyłącznie w oparciu o model kontroli nad przedmiotem leasingu przez korzystającego. Jeśli dana umowa nie spełnia kryteriów umowy leasingu, powinna zostać zaklasyfikowana jako umowa o świadczenie usług, niepodlegająca uregulowaniom MSSF 16.

Jakie stały przesłanki za wprowadzonymi zmianami? W głównej mierze trudności w określeniu granic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym, które często obarczone były subiektywną oceną jednostki. W wyniku powyższego transakcje i umowy o podobnej treści mogły być różnie klasyfikowane i ujmowane przez jednostki, co zasadniczo wpływało na porównywalność danych pomiędzy sprawozd...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA