fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wewnętrzne finansowanie spółki - jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć

Adobe Stock
Obowiązujące przepisy zachęcają przedsiębiorców do działań polegających na wnoszeniu do spółek dopłat, a także zatrzymywania w nich zysków. Takie operacje gospodarcze należy odpowiednio ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć w podatkach dochodowych.

Zgodnie z art. 15cb ustawy o CIT, w spółce kapitałowej koszt podatkowy stanowi kwota odpowiadająca iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty alternatywnie:

- dopłaty faktycznie wniesionej do spółki (księgowanej w spółce otrzymującej dopłatę: Wn „Pozostałe rozrachunki"; Ma „Pozostałe kapitały własne-kapitał rezerwowy" oraz Wn „Rachunki bankowe"; Ma „Pozostałe rozrachunki"),

- zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki (co znajduje odzwierciedlenie w jej zapisie bilansowym: Wn „Rozliczenie wyniku finansowego"; Ma „Pozostałe kapitały własne-kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy").

Koszt uzyskania przychodów (stanowiący specyficzną motywację do wewnętrznego finansowania spółki kapitałowej przez jej wspólników lub akcjonariuszy) przysługuje w roku wniesienia dopłaty (tj. w roku podatkowym, w którym ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA