fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aktualne wytyczne dotyczące instrumentów finansowych

Nowe wytyczne ws. instrumentów finansowych
Adobe Stock
Jak wiadomo, MSSF 9 zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 „Instrumenty finansowe – rozpoznanie i ujęcie". Nowe regulacje dotykają w największym stopniu instytucji finansowych. Przepisy dotyczą też innych podmiotów, które w bilansie mają wyszczególnione, m.in. kredyty, pożyczki czy zobowiązania lub należności handlowe.

Celem MSSF 9 jest ustanowienie zasad sprawozdawczości finansowej dotyczącej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, która będzie prezentować przydatne i użyteczne informacje potrzebne użytkownikom sprawozdań finansowych do oceny kwot, rozkładu w czasie i niepewności przyszłych przepływów pieniężnych danej jednostki.

Bez zmian lub też z niewielkimi zmianami, w porównaniu z nieobowiązującym już MSR 39, pozostają kwestie dotyczące:

- ujęcia w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych,

- usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych,

- klasyfikacji zobowiązań finansowych.

MSSF 9 znacznie zmienił dotychczasowe podejście w zakresie:

- kategorii klasyfikacji instrumentów dłużnych i metod ich wyceny,

- utraty wartości aktywów finansowych oraz ekspozycji na ryzyko kredytowe,

- rachunkowości zabezpieczeń.

Czytaj także: Jak rozliczany jest transfer praw własności intelektualnej

Konsekwencje

Dla spółek sektora niefinansowego wprowadzenie M...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA