fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość: ewidencja wyrobów gotowych według cen ewidencyjnych

Adobe Stock
Podmioty gospodarcze mogą, dla własnej wygody, stosować metodę wyceny opartą na ustalonych wcześniej cenach ewidencyjnych. Jest to podejście alternatywne dla ewidencji według rzeczywistego kosztu wytworzenia.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: uor) wyroby gotowe należy wykazywać według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1 pkt 6 uor). Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu (art. 28 ust. 3 uor). Ustawodawca w art. 34 uor zezwala podmiotom gospodarczym na stosowanie metody wyceny z użyciem cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia.

Czytaj także:

Uproszczona ewidencja nie wymaga spisów w księgach co miesiąc

Co to oznacza

Ewidencja wyrobów gotowych wycenianych według rzeczywistego kosztu wytworzenia polega na tym, że każdy wyrób gotowy jest ujmowany w systemie księgowym przedsiębiorstwa w rzeczywistym koszcie, po jakim został wyprodukowany.

Natomiast w przypadku zastoso...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA