fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustalenie polityki rachunkowości

Adobe Stock
Po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jednym z jej pierwszych obowiązków jest określenie zasad rachunkowości. Rachunkowość nie jest bowiem systemem uniwersalnym i wymaga indywidualnego podejścia, które determinuje jej ostateczny kształt w danej jednostce.

Polityka rachunkowości uwarunkowana jest przez krajowe i międzynarodowe przepisy. Najważniejszym aktem prawnym, który wskazuje przepisy regulujące zasady jest ustawa o rachunkowości (dalej: uor), która jednocześnie wskazuje hierarchę obowiązujących aktów prawnych, tj. akty wykonawcze do ustawy, następnie Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF/MSR).

Definicja polityki rachunkowości została określona w art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor. Przez zasady polityki rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Według A. Jarugowej polityka rachunkowości to „zastosowanie przez zarząd przedsiębiorstwa w sporządzaniu sprawozdań finansowych specyficznych zasad, konwencji reguł i praktyk dobranych odpowiednio do od...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA