fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zaksięgować wsparcie dla firmy z FGŚP

Adobe Stock
Wiele firm otrzymało, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy. Obejmuje ono także składki ZUS w części należnej od pracodawcy – płatnika. Dofinansowanie oraz pokryte nim wydatki należy w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych.

Na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa) pracodawca, u którego w następstwie wystąpienia Covid-19 nastąpił określony ustawowo spadek przychodów, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie to obejmuje także składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należne od pracodawcy.

W przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, co odpowiada kwocie 1300 zł (2600 zł x 50 p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA