fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przegląd śródrocznych informacji finansowych

Adobe Stock
Już wkrótce emitenci notowani na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozpoczną publikacje swoich półrocznych sprawozdań finansowych. Są oni zobowiązani opublikować je łącznie z raportami z przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Przegląd śródrocznych informacji finansowych biegły rewident przeprowadza, kierując się postanowieniami:

- Krajowego Standardu Przeglądu 2400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu (MSUP) 2400 „Usługi przeglądu historycznych sprawozdań finansowych" (dalej: KSP 2400),

- Krajowego Standardu Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług przeglądu (MSUP) 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki" (dalej: KSP 2410).

Czyta także: Koronawirus: więcej czasu na sprawozdania finansowe za 2019 r.

UWAGA!

W większości przypadków przeglądy półrocznych sprawozdań emitentów będą przeprowadzane zgodnie z KSP 2410, gdyż zwykle jednostki wybierają tego samego audytora do przeprowadzenia przeglądów półrocznych i badań rocznych sprawozdań finansowych. Jeśli audytor został wybrany jedynie do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego przeprowadza go zgodnie z KSP 2400....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA