fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Standardy rachunkowości: czym są zobowiązania warunkowe

Adobe Stock
W pewnych sytuacjach obowiązek wykonania świadczeń jest uzależniony od powstania określonych zdarzeń. Dotyczy to np. postępowania sądowego czy udzielenia gwarancji.

Definicja zobowiązań ustawie jest zawarta w art. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uoR), w którym znajdują się objaśnienia podstawowych pojęć rachunkowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 zobowiązania warunkowe rozumie się jako obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

W Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe"(dalej: KSR 6) zawarta została definicja ustawowa. Dodatkowo jednak doprecyzowano, iż zobowiązania warunkowe odzwierciedlają skutki wypełnienia możliwych obowiązków, gdyż dopiero przyszłe zdarzenia potwierdzą, czy na jednostce gospodarczej ciąży obecny obowiązek, którego wypełnienie mogłoby prowadzić do wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

Czytaj też: Z czego wynikają zobowiązania warunkowe

Regulacje dotyczące zobowiązań warunkowych zawarte są również w Międzynarodowych Standardach ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA