fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wycena i ewidencja niezakończonych usług długoterminowych

123RF
Umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych występują powszechnie na rynku. Charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Kontrakty, których wykonanie rozpoczyna się w jednym okresie sprawozdawczym, a zakończenie prac następuje w kolejnym, wymagają szczególnego ujęcia w księgach.

Bilansowe przychody nie pokrywają się w tym przypadku z fakturami sprzedaży. Rodzi to szereg problemów w praktyce, w rozwiązaniu których powinny pomóc zapisy ustawy o rachunkowości (dalej: uor) oraz krajowy standard rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane (dalej: Standard, KSR nr 3).

Zgodnie z KSR nr 3, przez usługi budowlane rozumie się usługi polegające na budowie, odbudowie, ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, modernizacji), rozbiórce i remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem robót budowlanych. W szczególności jest to przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części oraz wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych, rekultywacja środowiska po rozbiórce budynków lub budowli. Przykładem dużych projektów może...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA