fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zaksięgować przedsięwzięcie budowlano-usługowe w ramach PPP

Adobe Stock
Przedsiębiorca zawierający umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego musi ją po zakończeniu projektu odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych.

Przedsiębiorcy (jako strony prywatne) mogą wspólnie z podmiotami (stronami) publicznymi realizować określone przedsięwzięcia o charakterze budowlano-usługowym, w oparciu o zawarte między sobą odpłatne umowy cywilno-prawne: o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji na roboty budowlane lub usługi. Datę rozpoczęcia i zakończenia takich umów wyznacza – co do zasady – długość cyklu życia przedsięwzięcia, obejmującego trzy etapy:

Pierwszym jest etap przygotowawczo-projektowy. W ramach tej fazy ustalane są finansowe, prawne, sprawozdawcze, organizacyjne i kontrolne założenia przedsięwzięcia. Dokonywana jest również przedrealizacyjna analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, obejmująca studium jego wykonalności. Etap ten kończy podpisanie umowy przez strony.

Czytaj także:

Prostsze księgowanie umów PPP

Drugim etap to faza realizacji. Obejmuje ona budowę lub ulepszenie środka trwałego, a kończy ją odbiór techniczny wybudowanych/ulepszonych środków tr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA