fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kapitały własne w przedsiębiorstwie

Adobe Stock
Źródłem kapitału własnego w przedsiębiorstwie mogą być udostępnione prywatne środki pieniężne jego właścicieli lub całość wypracowanego przez to przedsiębiorstwo zysku, który zgodnie z wolą właścicieli nie zostaje im wypłacony, lecz zostaje przeznaczony np. na zasilenie kapitału zapasowego.

Kapitał własny jest inaczej określany jako aktywa netto. Można zatem wskazać, że aktywa netto to aktywa pomniejszone o zobowiązania.

Kapitały własne dzielą się na:

1) kapitały podstawowe,

2) kapitały rezerwowe.

W skład kapitałów podstawowych wchodzą: kapitał zakładowy, inaczej zwany założycielskim, (w przypadku spółki akcyjnej można posłużyć się określeniem: kapitał akcyjny, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – określeniem: kapitał udziałowy), wspólników. Natomiast do kapitałów rezerwowych zalicza się kapitał zapasowy, rezerwowy, przedsiębiorstwa, zasobowy oraz z aktualizacji wyceny.

Czytaj też: Rachunkowość: ewidencja kapitałów własnych w spółce z o.o.

Kapitał podstawowy

Kapitał (fundusz) podstawowy jest tworzony na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. W spółkach kapitałowych (tj. współkach z ograniczoną odpowiedzialno...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA