fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak dokumentować WDT

Fotorzepa, Marta Bogacz
Wraz z początkiem 2020 r. w życie weszło wiele zmian w prawie podatkowym, które zostały wprowadzone na szczeblu unijnym i powinny były zostać wprowadzone również w krajowych porządkach prawnych. Niestety, Polska dotychczas nie zaimplementowała tych zmian do prawa krajowego, wobec czego, pojawiają się wątpliwości, jak obecnie należy dokumentować WDT, aby móc skorzystać ze stawki VAT 0 proc.

Zmiany na gruncie prawa unijnego w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości O proc. dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej zwanej „WDT") od 1 stycznia 2020 r. zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej: rozporządzenie 2018/1912). Rozporządzenie 2018/1912 ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie 2018/1912 wprowadza m.in. domniemanie wzruszalne odnoszące się do dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki O proc.) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wymogi te są w ocenie wielu podatników dość trudne do spełnienia. Stąd pojawiają się głosy wątpliwości o to, czy przy braku ich spełnienia, podatnicy mają prawo stosować stawkę...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA