fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zaksięgować patenty

Adobe Stock
Prawa do patentów mogą stanowić przedmiot obrotu gospodarczego. Ich nabycie należy odpowiednio rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 prawa własności przemysłowej, patent zapewnia prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. Urząd patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną wynalazków objętych patentem.

Zakup licencji

Nabyte prawa do patentów jako prawa majątkowe zaliczane są – obok praw do wynalazków, autorskich praw majątkowych (czyli przysługującego twórcy wyłącznego prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu; art. 17 i art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),praw pokrewnych (czyli prawa do artystycznych wykonań, fono- i wideogramów, prawa do nadań progra...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA