fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpis aktualizujący według MSR przy utracie wartości obligacji wskutek załamania rynku

Adobe Stock
Pomimo istniejących ryzyk towarzyszących inwestycjom w obligacje, ze względu na stopy procentowe utrzymujące się na historycznie najniższych poziomach, cieszą się one coraz większą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Decydują się na nie także przedsiębiorstwa szukające alternatywy dla lokat.

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych dłużnych, który emitowany jest w seriach i w ramach którego emitent zadłuża się wobec drugiej strony. Ich nabywcą jest obligatariusz i to on pożycza pieniądze emitentowi. Może liczyć na to, że emitent spełni wobec niego określone świadczenie wskazane w dokumencie. Charakterystyka tych papierów wartościowych sprawia, że należy je zaliczyć do dłużnych instrumentów finansowych.

Obligacje są emitowane przez ofertę publiczną lub ofertę indywidualną. Emisja odbywa się na podstawie przepisów ustawy o obligacjach i pozwala na zgromadzenie środków finansowych stosunkowo niskim kosztem. Obrót obligacjami korporacyjnymi odbywa się w Polsce na GPW w Warszawie.

Czytaj także:

Rachunkowość: Aktualizacja wyceny może być odnoszona na kapitał

Uwaga!

Zawsze należy pamiętać, że im więcej możesz zarobić na danej inwestycji, tym zazwyczaj większe ryzyko ponosisz.

Rodzaje

Ze względu na podmiot dokonujący emisji w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA