fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Legalizacja samowoli budowlanej w księgach rachunkowych

Adobe Stock
Samowola budowlana wiąże się z nielegalną realizacją inwestycji budowlanej. W skrajnym przypadku, o ile nie nastąpi legalizacja samowolnej inwestycji, organ może nakazać dokonanie – na własny koszt – rozbiórki samowolnie wzniesionego budynku. Zdarzenia takie trzeba odpowiednio zaksięgować.

Zgodne z art. 49d ust. 2 w zw. z art. 59g prawa budowlanego, do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar (ma ona charakter sankcyjny). Organ nadzoru budowlanego, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty legalizacyjnej zezwala na dokończenie budowy. W przypadku natomiast nieuiszczenia w terminie tej opłaty, organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy (art. 49 ust. 4 pkt 2 i art. 49e pkt 5 prawa budowlanego).

Podatek dochodowy ...

Na gruncie podatku dochodowego, opłata legalizująca samowolę budowlaną – jako kara o charakterze administracyjnym – nie stanowi kosztu podatkowego (art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT; art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT).Niezwiększa ona również wartości początkowej wzniesionego budynku (nie stanowi tym samym kosztu uzyskania przychodów pośrednio – poprzez odp...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA