fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie możliwości ma biegły rewident

Biegły rewident
Jakie możliwości ma biegły rewident
Adobe Stock
Sprawozdanie biegłego rewidenta jest punktem finalizującym badanie sprawozdania finansowego. Zanim jednak dojdzie do złożenia podpisu pod sprawozdaniem z badania, biegły rewident musi sformułować opinię na temat sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z badania zawiera jedną z wymienionych opinii: bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, negatywną lub odmowę wyrażenia opinii. W sytuacji, kiedy sprawozdanie finansowe jest wolne od zniekształceń, wybór opinii jest czystą formalnością.

Czytaj także: Zmiany w nadzorze nad działalnością biegłych rewidentów

W pracy biegłego rewidenta zdarzają się przypadki, kiedy bierze pod uwagę zawarcie w sprawozdaniu z badania opinii zmodyfikowanej. Wątpliwości może być wiele, natomiast standardy badania udzielają w tym zakresie praktycznych wskazówek.

Kto podlega badaniu

W rozdziale 7 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) wskazane zostały jednostki, których roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostki te to przede wszystkim banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne wymienione ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA