fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nadal trzeba wysyłać do urzędu skarbowego

Fotolia
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są zwolnione z obowiązku złożenia w skarbówce sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania.

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad składania rocznych dokumentów finansowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, powstało powszechne przekonanie o uchyleniu obowiązku wysyłania przez podatników CIT jakichkolwiek dokumentów finansowych do właściwych urzędów skarbowych w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Na przeszkodzie takiemu rozumowaniu stoi jednak aktualne brzmienie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Przepis ten stanowi co prawda, że obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jednak w dalszym ciągu, zgodnie z jego treścią, spółki zobowiązane są przesłać do urzędu skarbowego odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

Trudności interpretacyjne

Po mimo literalnego brzmienia art. 27 ust. 2ustawy o CIT, którego brzmienie nakazuje dojść do wniosku, że podatnicy CIT muszą przesyłać do właściwego urzędu skarbowego uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Ministerstwo Finansów próbuje argumentować, że „(...) jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, również będące spółkami, a obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego i będące podatnikami CIT, nie są obowiązane do przekazania do urzędu skarbowego odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w terminie określonym w powołanym art. 27 ust. 2 ustawy o CIT" (por. odpowiedź na pytanie 50, dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/).

Wydaje się jednak, że wyjaśnienia te, choć poniekąd słuszne oraz korespondujące z logiką ostatnich zmian, nie dają się wpisać w aktualne brzmienie art. 27 ust. 2 ustawy o CIT. Biorąc pod uwagę relatywnie szeroką definicję pojęcia „spółki", zawartą w art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, należy stwierdzić, że spółki, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, to spółki posiadające osobowość prawną, w tym spółka europejska, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, jak również spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie (np. spółka określana jako limited liability company, LLC, w Stanach Zjednoczonych). Przy czym tylko w odniesieniu do tej ostatniej grupy podmiotów nie zachodzi obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości, wyłączywszy sytuację, w której działają one na terytorium Polski w formie oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To zaś w rezultacie prowadzi do wniosku, że przy użyciu przez ustawodawcę – w treści art. 27 ust. 2ustawy o CIT – zdefiniowanego na podstawie art. 4a pkt 21 tej ustawy pojęcia „spółki", istnieją uzasadnione podstawy aby przyjąć, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będące zarazem podatnikami CIT, powinny złożyć do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego uchwałę w przedmiocie tego zatwierdzenia.

Do Centralnego Rejestru tylko sprawozdania

Powyższa argumentacja o konieczności złożenia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego poparta jest również brzmieniem art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z jego treścią, po zamieszczeniu w Repozytorium Dokumentów Finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, dokumenty te są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa art. 35 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ponieważ w art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma mowy o uchwale zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, wydaje się zatem, że obecne brzmienie przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, nakazujące złożenie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia, nie jest przypadkowe.

Marek Sporny Senior Tax Manager w dziale doradztwa podatkowego BDO, biuro w Poznaniu

Łukasz Drożdżowski radca prawny

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA