fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Firmy mają kłopot z e-sprawozdaniami za 2018 r. i grożą im sankcje

123RF
Nie nakładajmy kar za nieprawidłowe i spóźnione e-sprawozdania – apeluje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Wystąpienie Adama Abramowicza ma związek z nowym obowiązkiem składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. To unowocześnienie spowodowało wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców i dlatego rzecznik zwrócił się do minister finansów Teresy Czerwińskiej i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, by odstąpili od karania przedsiębiorców, jeśli sprawozdania zostaną złożone po terminie. Dla tych przedsiębiorców, których rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tą datą był 31 marca.

– Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności, jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Problemy zgłaszane przez przedsiębiorców miały rozmaity charakter. Chodziło np. o oprogramowanie do sporządzania tych sprawozdań. Na rynku są dostępne różne komercyjne produkty spełniające wymogi techniczne Ministerstwa Finansów, ale często jest ono zbyt drogie dla mniejszych firm. Resort udostępnił bezpłatne oprogramowanie, ale początkowo tylko dla spółek cywilnych i osób fizycznych, które składają swoje sprawozdania finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dopiero od 13 marca udostępniono taką możliwość osobom prawnym (spoza sektora finansowego), składającym sprawozdania do rejestru przedsiębiorców KRS.

Kwestia podpisywania też rodzi problemy. Otóż wymagane jest złożenie takiego podpisu przez wszystkich członków zarządu. Jeśli są oni cudzoziemcami, często nie mają numeru PESEL. Tymczasem roczne raporty składane są przez osobę, której PESEL widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki, w których zarządach są cudzoziemcy, często muszą dodatkowo wnioskować o wydanie takiego numeru, a następnie zaktualizować dane opublikowane w KRS i założyć profil zaufany. To wydłuża procedurę składania sprawozdań.

Z wypowiedzi przedstawicieli MF przed wystąpieniem rzecznika wynikało, że resort będzie się ściśle trzymać nowych reguł składania sprawozdań i informował, że złożenie podpisu tylko przez jednego z członków zarządu, w przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, nie będzie spełniało wymogów ustawy o rachunkowości. Według MF upoważnienie jednego z członków zarządu do podpisu w imieniu innej osoby także wówczas nie będzie skuteczne. Wszystkie podpisy powinny być złożone przed terminem złożenia sprawozdania. – Jeśli ktoś podpisze po tej dacie, będzie to uważane za błąd – mówiła na spotkaniu z dziennikarzami 21 marca Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA