fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Dotację z urzędu pracy na założenie firmy warto przeznaczyć na zakup środków trwałych

123RF
Przedsiębiorca, który dostał z urzędu pracy fundusze na założenie działalności gospodarczej i który rozlicza się z fiskusem ryczałtowo, zapłaci podatek od tej części dofinansowania, za którą zakupił materiały do pracy.

Otrzymałam środki na założenie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Kupiłam za nie zarówno materiały do pracy, jak i środki trwałe. Formą opodatkowania, którą wybrałam, jest ryczałt. Księgowa twierdzi, że od materiałów muszę odprowadzić podatek w wysokości 3 proc. Czy jest to prawda? – pyta czytelniczka.

Jedną z form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT) i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Powoduje to, że otrzymana przez Panią kwota wskazanej dotacji w części przeznaczonej na nabycie środków trwałych nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, od tej części dotacji nie musi Pani odprowadzać podatku. Odpowiednie zastosowanie ma w tym przypadku interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2015 r. (IBPB-1-1/4511-318/15/WRz), w której czytamy, że „kwota dofinansowania przeznaczona na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie cytowanego powyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

W pozostałej części otrzymana przez Panią dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co istotne, nie jest to przychód zwolniony od podatku, gdyż art. 10 ust. 1 ustawy o ryczałcie nie przewiduje odpowiedniego stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT (zwolnienie to obejmuje jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji, w części tej otrzymana przez Panią dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu według stawki 3 proc. (tj. stawki właściwej dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT – zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o ryczałcie). I w tym zakresie ma zastosowanie cytowana powyżej interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2015 r. Czytamy w niej, że „przychód z tytułu dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątkowych niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3,0 proc. przychodów".

Informacja uzyskana przez Panią od księgowej jest zatem prawdziwa. Od przychodu z dotacji przeznaczonego na zakup materiałów do pracy jest Pani obowiązana zapłacić podatek obliczony według stawki 3 proc.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z 20 listopada 1998 r. o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA