fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmiana polityki rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

AdobeStock
Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z pogrupowaniem operacji gospodarczych, wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Czy zmiany w polityce rachunkowości mogą zostać wprowadzone z datą wsteczną, tj. w 2020 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.?

Dla większości podmiotów gospodarczych marzec jest miesiącem, w którym upływa termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Zakładając, że rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r., termin sporządzenia sprawozdania upływa 31 marca 2020 r. Jest to jednocześnie ostatni moment na zmianę zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego mających zastosowanie do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

PRZYKŁAD

Spółka działająca w branży nieruchomości komercyjnych w celu rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej postanowiła zmienić zasady wyceny w odniesieniu do nieruchomości zaliczanych do inwestycji. Dotychczas takie aktywa wyceniane były ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA