fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - czym są

Adobe Stock
W ciągu roku firma może stosować do wyceny bieżącej materiałów kategorie cen: zakupu, nabycia, stałe ceny ewidencyjne lub metodę szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów). Cena zakupu to ta, którą musi zapłacić nabywca za dostarczone mu materiały bez naliczonego podatku VAT. Jeżeli materiały zostały sprowadzone z zagranicy cena zakupu powiększona zostaje dodatkowo o cło, podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy i podatek akcyzowy.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu materiałów powiększoną o koszty zakupu i pomniejszoną o ewentualne rabaty lub opusty. Kosztami zakupu mogą być koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty załadunku i wyładunku, inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z zakupem materiałów.

Metoda szczegółowej identyfikacji cen (kosztów) to najbardziej precyzyjna metoda wyceny rozchodu materiałów. Nie jest ona wskazana w przypadku dużej ilości zapasów tego samego rodzaju. W metodzie tej materiał jest wyceniony dokładnie w takiej samej cenie (koszcie), w której został przyjęty na stan magazynowy. Jednostki stosują ją wtedy, gdy materiały są przeznaczone do ściśle określonych przedsięwzięć, gdzie konkretna partia posiada szczególne właściwości wyróżniające ją spośród innych znajdujących się na stanie w magazynie.

Czytaj także: W jaki sposób ująć środek trwały w ewidencji

Z reguły w jednostce gospodarczej mamy do czynienia z różnorodnym a...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA