fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Różnice między ewidencją rachunkową i podatkową - czy można przekształcić jedne księgi w drugie?

Adobe Stock
Księgi rachunkowe stanowią punkt wyjścia do kalkulacji zobowiązania podatkowego. W praktyce zwykle nie można ich przekształcić „jeden do jednego" w księgi podatkowe na potrzeby rozliczeń fiskalnych, a zysk bilansowy i dochód do opodatkowania nie są sobie równe.

Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) to obowiązujący w Polsce akt prawny, który reguluje zasady rachunkowości. Wyznacza ona podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, określa zasady ich prowadzenia oraz wymaganie dotyczące dowodów księgowych, które do tych ksiąg się wprowadza. Zgodnie z art. 9 uor księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej przez daną jednostkę gospodarczą. Wyjątek stanowią opisane w art. 11 ust. 2 uor przypadki, gdy jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innym podmiotom:

- przedsiębiorcy usługowo prowadzącemu księgi rachunkowe – pod warunkiem, że zadania z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA