fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa

Księgowy
Adobe Stock
Informacja dodatkowa jest dokumentem, który generalnie nie ma postaci ustrukturyzowanej, nie ma również jego wzoru, takiego jak w przypadku pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Dane można przygotowywać w arkuszu kalkulacyjnym, pliku nieedytowanym, wordzie. Spotkać się można również z objaśnieniami tekstowymi.

Zakres dotyczący wymaganej treści informacji dodatkowej znajdujemy w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniach oraz krajowych standardach rachunkowości. Zakres informacji wynika z wyboru załącznika według którego jest przygotowywane sprawozdanie tj. 1,4 czy 5.

Jednostki mają obowiązek są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej.

Czytaj także: Jak długo trzeba przechowywać sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe powinno składać się z: bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Natomiast informacja dodatkowa powinna zaw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA