fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W jaki sposób zaksięgować licencje

Podatki
AdobeStock
Nabyte przez przedsiębiorcę licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych. Ich zakup wymaga odpowiedniego rozliczenia w księgach rachunkowych.

Licencja stanowi umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowę o korzystanie z utworu, obejmującą pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, wówczas twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (przy czym, jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wówczas jego wartość należy ustalić z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu). Na gruncie prawa własności przemysłowej, przedmiotem licencji są wynalazki.

Rodzaje licencji

Wśród różnych form licencji wyróżnia się – w zależności od przyjętych kryteriów – następujące ich kategorie (art. 67 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; art. 76 ust. 2, 4 i 5, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 82 ust. 1 prawa własności przemysłowej):

- ze względu na wyłączność korzyst...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA